Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Chính sách & Quy định chung


A. Cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn: 


Công ty TNHH cơ khí công nghiệp Sài Gòn | Saigon Machine - SGM cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nói chung, bạn có thể truy cập và xem tất cả các phần của trang web này mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn. chúng tôi thu thập thông tin cá nhân không liên quan đến khách truy cập vào trang web này, chẳng hạn như sở thích trình duyệt web, số lượt truy cập, v.v … để đo lường sử dụng và cải tiến nội dung của trang web này.

Tất cả thông tin cá nhân cung cấp cho trang web này được coi là bí mật và sẽ không được bán, thuê, trao đổi hoặc trao cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm / dịch vụ mà người sử dụng đã yêu cầu. Cách phổ biến nhất của thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng là để xử lý một yêu cầu cho một tờ rơi hoặc một trích dẫn từ bạn.

Chúng tôi sẽ không thay đổi cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào trong tương lai mà không có sự đồng ý của bạn.


B. Gửi thông tin đến chúng tôi:


Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin liên lạc, thông tin hay tài liệu nào cho SGM qua thư điện tử hoặc bằng cách khác, thông tin liên lạc đó sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền trừ khi thông tin cá nhân hoặc liên quan đến quyền riêng tư của bạn.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin nào (không phải cá nhân) tới SGM bằng bất kỳ phương tiện nào, chúng tôi có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng, sản xuất và đăng.

Bất kỳ phản hồi nào mà bạn cung cấp tại trang này sẽ được coi là không bảo mật. SGM có quyền sử dụng thông tin trên cơ sở không hạn chế. Bằng cách chuyển tiếp thông tin hoặc ý tưởng của bạn tới chúng tôi, bạn thừa nhận rằng chúng tôi được tự do sử dụng mà không bồi thường cho bất kỳ mục đích nào.


C. Cách chúng tôi lưu trữ, bảo vệ và duy trì dữ liệu của bạn:


Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập về bạn được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng điện tử. Nó cũng có thể được in và lưu trữ trong hệ thống hồ sơ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin đó theo luật định (ví dụ như gian lận hoặc các tội phạm khác) hoặc tuân theo chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.


D. Các tình huống mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn:


Nếu bạn là khách hàng hiện tại của SGM, chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm cả qua email hoặc điện thoại) để cho bạn biết về các sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn không phải là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn trong tương lai trừ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi liên lạc với bạn (bao gồm cả email hoặc điện thoại) liên quan đến sản phẩm và cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm, vui lòng điền vào mẫu / Lấy báo giá.

Bạn có thể từ chối bất kỳ thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong tương lai bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại info@benjaminsausage.com.


E. Khiếu nại


Nếu bạn có khiếu nại về bất kỳ vi phạm nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@benjaminsausage.com, khi chúng tôi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi và tất cả các luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của bạn để thông báo cho bạn về kết quả của cuộc đánh giá này.

GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG