Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Cổng trục - Cầu trục - Palang

Cổng trục - Cầu trục - Palang

Cổng trục - Dầm đơn | Dầm đôi

Giá bán:
Liên hệ

Cổng trục là một biến thể của cầu trục, là thiết bị có chức năng nâng hạ và vận chuyển hàng hóa, là thiết bị quan trọng trong các nhà máy, cảng tàu hoặc khu vực ngoài trời… sự di chuyển của cổng trục là trên ray đặt trên bề mặt bê tông.

Cầu trục - Dầm đơn | Dầm đôi

Giá bán:
Liên hệ
Cầu trục  (Overhead Crane) là một trong những thiết bị nâng hạ gồm hai chuyển động chính (ngang, dọc trên cao nhà xưởng) để đảm bảo các thao tác nâng hạ, di chuyển tải trong không gian làm việc của cầu trục trong nhà xưởng.
GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG