Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Máy quấn màng PE

Máy quấn màng PE - 1 HP - LE

Giá bán:
Liên hệ
Máy quấn màng PE - 1 HP - LE giúp việc bảo quản hàng hóa không bị ẩm ướt và tránh được đổ vỡ trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Máy quấn màng PE - 1 HP - LE tự động giúp việc đóng gói trở nên dễ dàng, bảo quản và tạo khối vững chắc cho hàng hóa một cách tốt nhất.
GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG